söndag 8 juni 2008

Tankeinledning

"Gör mig lycklig, Kim Larsen , rollon Låt för dig och din Dom flickor och andra som påverkats och de brott du är medskyldig till - du ska självklart ha straffet därefter. Från kd helvetet (värsta) till falska inramning (övervakning, grundlagsskydd)10-15 år och död i fängelset förstås (och naturligtvis evig eld på botten av en isplanet el dyl)Din lott din jävla charlatan ""
Brott är eviga Tills högre civilisation verkställer dödsstraff. Döddstraff i bibeln på flera ställen (ulvlärare, "misshandlar för dom som har förtroende= hugg i två delar" och gyllene regeln)Försäkringslösning= brottsrekvisit (se blogg) och frekvens däri Och tex kd= krist står = terrorklassas (terrorism= samhällsfarligt, vidrigt)Bättre å ägna sig åt civlisation och utveckling och kunskap och hjälpverksamhet Motsatsen till vad välfärdsförstörarna gör (tex vetenskap avveckla psykiatriker, präster och andra charlataner och "peer reviev" från lärare till poliser)Låter populism men (frekventa brott)= tex utsatt sex övergrepp och de "strukturer" (som vänster pratar om) och skulden för att uppbära dessaKd= från kriminella invandrare, till "olaglig partibeteckning" (krist= religionsfrihet när evangeliet förbjuder religiösa partier??)Bevis= vårdnadsbidrag för sätta på småbarnen eller helst andra då (mer frekvent sas; smartare men det är inte så smart)Planteras på botten av havet

Empiri
Människan är ju en biologisk maskin (empirskt sant). Avslöjar info om sig (markörer)

Tex
Lennart Frantzell
Brott mot banker i USA (misstänker jag = sagt lite under "dålig säkerhet i Sverige") och egenintresse då (försvara övervakning, "ditala rättigheter" och annat kriminellt skit)
Satt på sin dotter= Lolita i Theran , skrivit det på bloggen utan reaktion el vad man ska säga= låga straff och någon löjlig tanke (som motsvarar hans kognitiva struktur= och empri a och b= så fin liten... och då "bra att det är låga straff")

MRI funkar väl om man operationaliserar det valid och reabelt

Terrorism
Ett och annat (försäkringslösning= rättsrekvisit och brottsfrekvens när man mätt eller bevisa som prejudikat)
När det är brott sas (skadar samhället= frekvent brott)

Tex mord nödvärnsrätt etc

Gubbjävel som Dag Selandet
bevisade igår


http://intressant.se/i/jq9o/bloggare-fick-hel-hatblogg-s-om-sin-bloggs-innehaall

Falskhet (falsk religion , se tex bloggar som http://www.irskydd.blogspot.com/ och första bjorn däri= arbetsmiljöbrottet)

Ger brott

Samhället ska ingripa direkt (bygga fängelser med samarbete och fonder etc däri)

Direkt när det finns tillgänglig resurs (i min mening så skrev en gång= 100 bödelsdrängar som får väck packet , stort värde brott)

Pensionsrätt
Väck för flera grupper
Präster, psykiatriker, och då "peer review" som verkställt brott från lärare till poliser (tex övervakat idagarna = och i framtiden eller nu politiker)